Jaký je váš názor na život v městské části Brno střed?
Je něco, co byste, ať už jako rezidenti či návštěvníci této lokality změnili, co by ji podle vás mohlo zlepšit?

- 30. 1. 2014 -
rudr
Historie a architektura dává tvář našemu vnějšímu světu, udává řád prostoru, ve kterém člověk žije a snaží se jej uchopit a přeměnit na prostor kulturní mající lidské měřítko. Veřejný prostor je tím druhem přeměněného prostoru, který vychází ze společenských a politických hodnot společnosti. Dimenze veřejného prostoru se však neodvíjejí od lidské přirozenosti, ale od kultury společnosti, hovoříme-li o prostoru politickém, pak od kultury politické.

Zatímco veřejný prostor je výrazem intencí společnosti, tedy kolektivu, je soukromý prostor výrazem intence člověka, tedy individua. Soukromý prostor, jak vědí např. bytoví architekti, by měl v ideálním případě odrážet přirozenost svého uživatele, a k optimálnímu navržení jeho výrazu je třeba individuálního přístupu. Veřejný prostor je naopak v ideálním případě agora, neosobní prostranství dialogu, neustálé komunikace mezi jedinci různících se názorů, myšlenek a cílů, které se na tomto otevřeném a veřejném místě projevují a střetávají, aby daly zrod myšlenkám novým. Tímto uměním racionálního dialogu o veřejných záležitostech je politika.

Často idealizovaná athénská demokracie jistě zdaleka neodpovídá tomu, co pod pojmem demokratická vláda dnes chápeme my. Nutno však říci, že základní princip politického veřejného prostoru v Řecku položen byl a pak na dlouhá staletí ze scény dějin zmizel. Z řecké zkušenosti také vyplývá, že veřejný prostor není prostě jen prostorem obývaným veřejností. Jedním z jeho významných atributů je, že je i prostorem, ve kterém se utváří a projevuje veřejné mínění, a tudíž v něm panuje svoboda.

Jak těmto vzletným teoriím odpovídá realita v naší městské část? Skupina několika hlav pod taktovkou zastupitele a stavebního „odborníka na všechno“ si vytrvale přisvojuje právo na uchvácení veřejného prostoru, demagogickými polopravdami a dokonce útoky na soukromí veřejných činitelů se pokouší přisvojit si něco, co jim nemůže nikdy náležet – totiž veřejný prostor.

Ostudné tažení proti využívání parku na Helgolandu pacienty onkologie, okleštění projektu krytého bazénu, mnohonásobné pranýřování vedení radnice Brno-střed v kauze Wilson, nesmyslné požadavky při řešení okružní křižovatky na Vaňkově náměstí a mnohé další, to je stopa OSMČ.

Je nutné ovšem podotknout, že podobných skupinek občanů milujících destrukci je mnohem více. OS Wilsonův les, OS Voda z Tetčic, OSMČ, Nesehnutí a celá řada dalších. Podobně jako Ing. Bílek spolu s předsedou OSMČ JUDr. Závodským si dělají ze soustavného napadání veřejně prospěšných staveb živnost. Co nám sdělí pan JUDr. Závodský k faktu, že město Brno vyhrálo soudní spor o 10 mil. Kč, omluví se občanům za to, že do dnešního dne není o výstavbě zařízení s prvky obsluhy veřejného blaha v prostoru bývalých kasáren ani ponětí?

Jak již bylo řečeno, je veřejný prostor úzce spjat s prostorem, v němž se utváří politika, byť se s ním ne vždy překrývá. Bude zajímavé sledovat, jestli v letošních komunálních volbách vyrazí tito aktivisté na veřejné fórum a budou presentovat destrukci jako program. Občanů, kteří uvažují o vyváženém rozvoji území je hodně, mnohem více než hlav v OSMČ. Stačí připomenout hlavní důvod debaklu strany Zelených na Jižní Moravě. Bránili totiž výstavbě důležitých prvků dopravní infrastruktury.

Politický veřejný prostor je organizován na základě konkrétních tradic, tedy dané politické kultury. Měřítko veřejného prostoru je v případě politického prostoru důležitým ukazatelem povahy politické kultury a hodnoty člověka v daném společenství. Prostory zastupitelstev demokratických systémů odrážejí hodnoty racionality, humanity a svobodné diskuse, totalitní tribuny čnící nad masami naopak symbolizují tyranii jediné zjevené Pravdy. Masová medializace otevřela veřejnému prostoru novou cestu, je však otázka, zda nás vede spíše k racionální diskusi či k tyranii dobře zorganizovaných nátlakových skupin.
TJ Favorit Brno Kuželkářský klub Moravská slavia BRNO Technika Brno - baseball a softball Hvězdárna a planetárium Brno Starez Sport, a.s. Pell's MTB kriterium Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka