Podmínky diskuzního fóra

 1. Diskutující nesmí vulgárně urážet, vyhrožovat násilím, pomlouvat, ani nijak jinak zastrašovat ostatní uživatele či skupiny.
 2. Diskutující nesmí projevovat rasovou, náboženskou, národnostní nebo jinou diskriminaci či nesnášenlivost.
 3. Diskutující nesmí rozesílat SPAM a propagovat reklamu.
 4. Diskutující nesmí jakkoli porušovat autorská práva.
 5. Diskutující nesmí vkládat odkazy na internetové stránky či jinak propagovat např. pornografii, warez apod. Naopak je povoleno vkládat odkazy na internetové stránky, které s danou tématikou a diskuzí souvisí.
 6. Diskutující nesmí šířit tzv. hoax (poplašné, nebezpečné a zbytečné řetězové zprávy).
 7. Diskutující nesmí zaplňovat diskuzi nesmyslným obsahem (tzv. tapetováním).
 8. Respektujte soukromí ostatních diskutérů. Nezveřejňujte adresy, telefonní čísla či jiné soukromé nebo choulostivé informace.
 9. Diskutující nesmí použit jména konkrétní, zejména veřejně známé osoby, v přezdívce (nicku) nebo emailové adrese.
 10. Dodržujte pravidla slušného chování. Berte ohled na ostatní, nezapomeňte, že diskutujete s lidmi.
 11. Zakládání nových témat diskuzeje vyhrazeno pouze redakci Zdravý střed.
 12. Redakce Zdravý střed si vyhrazuje právo smazat příspěvky, které nesouvisí s tématem či jinak porušují pravidla diskuze.

Prohlašuji, že souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno, e mailová adresa, a s jejich následným uchováváním a zpracováním správcem těchto údajů - občanským sdružením Zdravý střed o.s., (dále jen "sdružení"), nebo zmocněným či pověřeným zpracovatelem, a to pro výzkumné a statistické účely sdružení. Dále souhlasím s tím, že k výše uvedeným údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně, a to na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se svými právy dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zejm. právem na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů dle § 12, jakož i s dalšími právy dle § 21, tj. zejm. právem požadovat vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, pokud by zpracování těchto údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Pokud bude tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav; v opačném případě se může subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

TJ Favorit Brno Kuželkářský klub Moravská slavia BRNO Technika Brno - baseball a softball Hvězdárna a planetárium Brno Starez Sport, a.s. Pell's MTB kriterium Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka