Témata

Moravská venkovská zahrada

- 2. 4. 2020 -

Společný projekt Zdravý Střed z.s, VSK Technika Brno baseball p.s. a ČSSD Brno MO 25

za podpory OŽP ÚMČ Brno-střed

Oblast Kraví hory je jednou z nejcennějších lokalit zeleně ve městě Brně a současně i prostorem široké nabídky sportovních a oddechových aktivit obyvatel. Již na konci 19. Stolení byla Kraví hory vyhlášeným cílem procházek Brňanů, Byla vyhlášena ovocnými sady a pěstováním vinné révy. Běh času ale neúprosně měnil tvář této lokality a veřejná zeleň na jižnímúbočí se pomalu ale jistě změnila ve změť původní výsadby, náletových dřevin a široké palety plevelů. Takto tvořená zákoutí se stala vítaným cílem pro venčení psů a v některých případech i jejich majitelů.

Vedení občanského sdružení Zdravý Střed, které na jižní straně Kraví hory podporuje sport mládeže a organizuje pravidelné běžecké pátky pro školáky, vyzvalo další subjekty, které mají zájem na zlepšení životního prostředí v tomto sice malém, ale důležitém území ke spolupráci.

Výsledkem je projekt „Moravská venkovská zahrada“, jehož cílem je představit široké veřejnosti staré nenáročné dřeviny a rostliny, které naši předci pěstovali a využívali převážně na jižní Moravě. Bude proveden úklid a odstranění plevelných rostlin, starého oplocení a vybrané stávající stromy budou odborně ošetřeny. Nově bude celkem na holém prostranství u baseballového hřiště v k.ú. Veveří, p.č. 724/2na ploše cca 600 m2 vysázeno cca 20 různých druhů stromů a křovin. Vše přizpůsobené na současné klimatické podmínky a udržitelnosti této zeleně. Budou umístěny zavodňovací vaky a pro následující 3 roky převezme údržbu zeleně VSK Technika Brno.

V plánu je dále ještě zakomponování několika cvičebních strojů a využití vzniklé, příjemné, zastíněné, zelené plochy pro drobné sportovní vyžití, WORK - OUT, relaxaci apod. To vše bude doplněno informativním, naučným a výukovým doprovodným mediálním výstupem. Vše k využití pro širokou veřejnost.

Upřímně věříme, že se Vám náš záměr bude líbit a budete jej využívat ať již k relaxaci, sportovnímu vyžití, ochutnávce plodů, nebo jen k pohlazení na duši při procházce přes Kraví horu i v této nelehké době ve které společně čelíme neviditelnému nepříteli COVID 19.

Pro představu Vám prezentujeme průběžné fotografie z příprav, výsadby a růstu, které budeme průběžně doplňovat.

Všem Vám přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkávání s Vámi v naší Moravské venkovské zahradě jak to bude možné.

TJ Favorit Brno Kuželkářský klub Moravská slavia BRNO Technika Brno - baseball a softball Hvězdárna a planetárium Brno Starez Sport, a.s. Pell's MTB kriterium Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka